Skovly Ejendomme A/S

CVR: 27523692

Riihimækivej 3
9200 Aalborg SV

📱 9636 0066​

skovly@skovly.dk

Generel vedligeholdelse

Lejer forpligtiger sig til, i henhold til lejekontrakten, at stå for den indvendige vedligeholdelse, herunder bl.a. fornyelse af tapet og maling, så lejligheden til enhver tid fremstår i god og vedligeholdt stand.

Lejer skal endvidere på egen bekostning, sørge for vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse, nøgler, ruder og stikkontakter samt holde blandingsbatterier, vand- og gashaner og el afbrydere forsvarligt ved lige.

Lejer skal endvidere vedligeholde wc kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, medmindre lejer kan godtgøre, at forringelsen ikke skyldes hans forsømmelse. Hvis lejer ikke opfylder pligten inden 8 dage efter, at udlejer har opfordret ham dertil, kan udlejer lade istandsættelsen foretage for lejerens regning. Udgiften betragtes, som pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

​Udlejers forsikring dækker ikke glas og kumme i de enkelte lejligheder.​​