Skovly Ejendomme A/S

CVR: 27523692

Riihimækivej 3
9200 Aalborg SV

📱 9636 0066​

skovly@skovly.dk

Praksis m.v. ved fraflytning

Med nedenstående notat vil vi gerne tydeliggøre praksis og forventede omkostninger ved fraflytning. Målet er at søge at undgå misforståelser – og sikre os bedst muligt mod at du/I ved valg af lejemål får truffet forkerte beslutninger på et mangelfuldt grundlag og som følge heraf ved fraflytning af lejligheden præsenteres for ”ubehagelige overraskelser”.

Udgangspunktet er at lejligheden ved fraflytning skal leveres tilbage i samme stand som den er modtaget ved indflytning. Vilkårene for netop dit lejemål oplyses ved lejeforholdets begyndelse og vil fremgå af lejekontakten, hvortil der henvises. Når du lejer bolig hos Skovly Ejendomme A/S er der typisk 2 muligheder for så vidt angår lejlighedens stand.

A – lejligheden er ikke nyistandsat ved indflytning.

Du skal selv spartle eventuelle huller i væggene og male m.v. Gulvene er ligesom resten af lejligheden i pæn og ren stand, men er ikke nyafslebne.

Lejligheden skal derfor heller ikke være nymalet m.v., den dag du flytter der fra.

Såfremt du forventer at bebo lejemålet en kortere periode anbefaler vi, at du overvejer at vælge en ikke nyistandsat lejlighed.

B – lejligheden er nyistandsat ved indflytning.

Udgangspunktet er stadig det samme jfr. ovenfor – samme stand ved fraflytning som ved indflytning. Med henblik på til stadighed at holde en høj standard i denne type lejligheder fremgår det af lejekontraktens bestemmelser, at maling skal foretages af autoriseret malermester. Gulvene vil skulle have en slibning. Om der er tale om en letslibning eller en mere omfattende slibning afhænger af, hvor godt du har passet på gulvene og hvor lang tid du har boet der.

I nedenstående eksempel har vi søgt at illustrere, hvilke omkostninger der kan være forbundet med at bringe lejligheden op på samme stand som ved indflytning.

Eksemplet er en generel illustration og er på ingen måde udtømmende – men blot tænkt som en ”vejledning”. De konkrete omkostninger vil naturligvis afhænge af lejemålets størrelse, hvor længe lejemålet har været anvendt – og ikke mindst din/Jeres anvendelse af boligen.

Eksempel: 2 værelses lejlighed på 55 m2., der har været beboet i 4 år.

Spartling af huller, reparation og udskiftning af tapet på udsatte steder, 1 x maling af vægge og loft. Karme, fodlister m.v. letslibes og males 1 gang.​

Materialer:

kr.​2.500

Arbejdsløn:​anslået 24-30 timer a’ kr. 330 + moms​

kr. 12.375​

Afslibning af gulve (typisk kr. 100 + moms pr. kvm.)

​kr.​5.000

Evt. rengøring (typisk kr. 300 + moms/time)

kr.​1.800

For god ordens skyld skal vi tilkendegive, at vi som udgangspunkt ikke ønsker at tjene på vores lejeres fraflytning, men blot sikre at den høje standard opretholdes. Du/I er således jfr. lejekontraktens bestemmelser selv velkommen til at anvise autoriserede håndværkere.

Aalborg, oktober 2009​